تا این لحظه 8800 بار از این ابزار استفاده شده است.