حذف تبلیغات
قالب وبلاگ سه ستونه شاعر قالب وبلاگ شاعر :

قالب وبلاگ سه ستونه شاعر با گرافیکی حرفه ای.

 

قالب وبلاگ شاعر :

قالب وبلاگ شاعر ادبیات فارسی برای وبلاگدهی بلاگفا رزبلاگ و میهن بلاگ قالب دختر شاعر و پسر مرد شاعر.

شاعر (اسم فاعل و از مشتقات شعر) سراینده، چامه‌سرا،[۱][۲] و یا سَرواده گو[۳] به کسی گفته می‌شود که قدرت سرودن اشعار و به نظم کشیدن مطالب را بر مبنای فنون ادبی داشته باشد.
مقصود از شعر در علم منطق، سخنی است که نوعاً از قضایای مخیّلات تشکیل شده باشد، و به منظور تأثیر گذاری بر دیگران از طریق عاطفه و تحریک احساسات، ادا شود. هدف شاعر این است که در پرتو خیال پردازی و صورتگری لفظی، مخاطب خود را تحت تأثیر عاطفی قرار دهد و مطابق میل گوینده شعر، پذیرای خواسته‌های خود گرداند. از آنجا که بیان کردن قضایای مخیّله همراه با وزن و قافیه، بهتر در روحیه مخاطبان تأثیر می‌گذارد و احساسات و عواطف آنان را تحریک می‌نماید، بنا بر این بسیاری از دانشمندان علم منطق، وزن و قافیه را هم به عنوان عوامل اساسی و مؤثّر در تدوین شعر، قلمداد نموده‌اند و مراعات آن را به شاعران توصیه کرده‌اند. همچنین، هرچه واژه‌های به کار رفته در یک شعر، زیباتر باشد، و استعاره‌ها و مجازها و تشبیه‌ها و کنایه‌های موجود در آن خیال انگیزتر باشد، و شکل و صورت آن هم موزون تر و منسجم تر باشد، شعر مذکور مؤثّر تر خواهد بود. نقش عروض در شعر فارسی غیرقابل انکار است که خود مکمل و ارتقادهنده زیبائی شعر فارسی است. وزنها در شعر فارسی مانند موسیقی روان و سیال هستند: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل یا مستفعلن مستفعلن مستفعلات یا فاعلاتن فاعلاتن فاعلات و …
بسیاری از شاعران و سرایندگان در طول تاریخ، نقش مهم و کلیدی را در تحریک احساسات و عواطف فرمانروایان و عموم مردم در راستای خواسته‌های خود ایفا کرده‌اند. به عنوان نمونه، شعر معروف رودکی را مثال می‌آوریم که باعث شد پادشاه معاصرش، برای سفر به سوی بخارا مصمّم گردد:

ای بخارا شاد باش و دیر زی

شاه زی تو میهمان آید همی

شاه سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

شاه ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

همچنین، سرودن شعرهای حماسی توسط برخی از شاعران در میدانهای نبرد، چه بسا لشکری شکست خورده و فراری را مجدّدا منسجم ساخته و با دمیدن روح امید از طریق تحریک عاطفه و احساسات سربازان و فرماندهان، دو باره آن لشکر را به صحنه جنگ بازگردانده و پیروزی‌ها آفریده‌است، مثل برخی از شعرهای حماسی فردوسی:

چو فردا بر آید بلند آفتاب

من و گرز و میدان و افراسیاب

 

قالب وبلاگ, قالب وبلاگ شعر, قالب وبلاگ شعر فارسی, قالب وبلاگ شاعر بلاگفا, قالب وبلاگ شاعر رزبلاگ, قالب وبلاگ ادبیات فارسی, قالب وبلاگ ادبیات شعر

دیدگاه خود را ارسال کنید
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات متنی
|| خرید تبلیغات متنی
قالب وبلاگ رایگان | قالب جدید | آوازک rss ارتباط با ما